corona interim

interim

Gedurende de laatste maanden voorafgaand aan de Coronacrisis kende de tewerkstelling van uitzendkrachten een lichte terugval (-3,5% tijdens het 4de kwartaal 2019 – gegevens snelle ramingen). Het is duidelijk dat de sluiting van heel wat sectoren rond 18 maart een directe impact heeft op de inzet van uitzendkrachten. Een scherpe daling van 25% tot 30% in maart, een stabilisering rond dit niveau in april. Vanaf begin mei is er week na week een lichte herneming merkbaar. Deze herneming valt stil in juni. Aan het begin van de zomerperiode valt het aantal uitzendkrachten licht terug, maar komt toch iets dichter bij het niveau van het voorgaande jaar (ca. – 15%). In augustus komt er zelfs opnieuw een lichte stijging en de terugval schommelt ten opzichte van 2019 tussen -10% en -15%.

Noot: Een grote onbekende op dit ogenblik is in welke mate er in deze cijfers ook uitzendkrachten zijn opgenomen die in tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst. Voor zover er een arbeidsovereenkomst voorzien was voor de uitzendkracht, kan ingevolge de sluiting of verminderde activiteit voor de uitzendkracht tijdelijke werkloosheid aangevraagd worden. In hoeverre de uitzendkantoren deze personen blijft melden in DIMONA is onduidelijk.

^ Back to Top