detailhandel

detailhandel en kappers

Het effect van de corona-maatregelen op de extra’s en de flexi’s buiten de horeca is minder uitgesproken. De flexi’s bij kappers valt quasi stil, maar daarbij moet opgemerkt worden dat het daar al om zeer kleine aantallen ging. Bij de flexi’s in de detailhandel was er wel een duidelijke terugval, grosso modo, tot het niveau van 2019. Het aantal flexijobs in detailhandel was echter in begin 2020 gemiddeld het dubbele t.o.v. begin 2019. De heropening van een aantal sectoren die beroep kunnen doen op flexijobs laat zich duidelijk zien vanaf de weekends van 9 en 18 mei en stilaan wordt terug het niveau van voor de coronamaatregelen bereikt. Ook hier moet rekening gehouden worden met een seizoensgebonden daling in de zomermaanden door een groter aandeel studentenarbeid en doordat meer flexiwerknemers met vakantie zijn. Vanaf het  tweede weekend van augustus neemt de vraag naar flexiwerknemers opnieuw toe, en deze trend zet zich door in september en oktober. Het laatste weekeinde voor de nieuwe lockdown geeft  nog een piek in de tewerkstelling van flexijobs in de detailhandel, maar deze daalt nu sterk, maar veel minder fors dan in maart.

^ Back to Top