panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2018-07-17 Opnieuw meer jobstudenten in 2017

In 2017 hebben 522.765 jongeren gewerkt als jobstudent. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De toename van de afgelopen jaren blijft zich doorzetten. In 2017...

2018-07-03 Arbeidsmarktanalyse eerste kwartaal 2018

Ten opzichte van dezelfde periode in 2017 is de loontrekkende tewerkstelling in het eerste kwartaal 2018 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,1%) als in arbeidsvolume (+1,6%...

2018-06-29 Tewerkstellingsbarometer mei 2018

Hoeveel personen waren er aan de slag in mei 2018? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in mei 2018 bedroeg 4.009.250. Dat is een stijging van ongeveer 57.800 eenheden...
^ Back to Top