Wereldforum Sociale Zekerheid: een blik op de toekomst van de sociale bescherming 2019-10-09

Van 14 tot 18 oktober 2019 komen meer dan 1.000 experten van de sociale zekerheid, uit meer dan 150 landen, samen in het Square Convention Center te Brussel voor het Wereldforum Sociale Zekerheid (WSSF). Het Forum wordt georganiseerd door de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (waaronder de RSZ), onder auspiciën van de International Social Security Association (AISS).

Dit Forum is een unieke gelegenheid voor meer dan 1000 sleutelfiguren uit de sociale zekerheid (hooggeplaatste leidinggevenden, ministers en beleidsmakers) om vernieuwende ideeën te delen over de grootste mondiale uitdagingen op het gebied van sociale zekerheid.

"Protecting people in a changing world"

Het thema van deze wereldtop werd niet toevallig gekozen. "Mensen beschermen in een veranderende wereld", is niet alleen een ambitieuze opdracht, maar ook een enorme uitdaging. De demografische veranderingen, de transformatie van de arbeidsmarkt en de technologische innovatie verlopen in een ongekend tempo, wat niet alleen belangrijke uitdagingen, maar ook veel kansen creëert. In deze context is het hoog tijd om innovatieve antwoorden te bedenken.

Gedurende 5 dagen zullen de presentaties en debatten zich daarom richten op de doorslaggevende rol die de socialezekerheidsinstellingen spelen in de bescherming van personen. Aangezien het Belgische socialezekerheidssysteem wordt beschouwd als een van de meest vooruitstrevende van Europa, zullen ook verschillende experten uit ons land hun kennis en ervaring delen over de manier waarop wij in België de uitdagingen op het gebied van sociale zekerheid aanpakken.

De OISZ in het hart van de organisatie van het WSSF

De Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) hebben aangeboden om het Wereldforum Sociale Zekerheid te ontvangen. Nadat België als gastland was uitgekozen, kon slechts een nauwe samenwerking tussen de OISZ de opzet van een evenement met dergelijke omvang mogelijk maken. Zowel organisatorisch als logistiek, en zowel voor als tijdens het Forum, stonden de leden van de OISZ paraat.

75 jaar sociale zekerheid in België

De sociale zekerheid is een van de mooiste realisaties van de moderne wereld en in 2019 is het 75 jaar geleden dat de wet werd ondertekend die het fundament vormt van onze sociale zekerheid. Generatie na generatie is ons socialezekerheidssysteem geëvolueerd van een eenvoudige verzekering tegen sociale risico's naar een gewaarborgde sociale zekerheid voor iedereen (gezinsbijslag, gezondheidszorg, invaliditeit, werkloosheid en pensioen).

Ook het gezamenlijke beheer, onze traditie van sociale dialoog, onze proactieve aanpak en onze verregaande automatisering behoren tot de sleutelfactoren van het Belgische model waarmee we bij onze medeburgers het verschil maken.

^ Back to Top