Tewerkstellingsbarometer maart 2019 2019-04-30

Hoeveel personen waren er aan de slag in maart 2019?

Werknemers aan de slag

Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in maart 2019 bedroeg 4.050.307. Dat is een stijging van ongeveer 62.200 eenheden ten opzichte van maart 2018.

Het aantal tewerkgestelde personen lag hoger dan een jaar geleden (+1,5%); de opwaartse trend van de voorbije jaren zet zich dus door.

Mannen en vrouwen

De stijging van de tewerkstelling doet zich vrijwel in gelijke mate voor bij zowel vrouwen als mannen.

Leeftijdsgroepen

De evolutie van de tewerkstelling is niet alleen het gevolg van werknemers uit die leeftijdsklassen die een job vinden/verliezen, maar hangt evenzeer samen met de toename/afname van de bevolking in die leeftijdsklassen.

Net zoals de laatste maanden is het aantal jonge werknemers (< 25 jaar) gestegen (+0,9%) ten opzichte van het jaar ervoor.

In de leeftijdscategorie 25-39 jaar steeg het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van maart 2018 (+1,2%).

In de leeftijdscategorie 40-49 jaar is er een beperkte stijging van het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen ten opzichte van maart 2018 (+0,4%).

De tewerkstelling van werknemers van 50-64 jaar is met 2,9% gestegen ten opzichte van maart 2018.

Woonplaats

Op jaarbasis is het gemiddelde aantal werknemers toegenomen in de drie gewesten. De relatieve toename is het sterkst in het Brusselse Gewest (+2,7%), en even groot bij Vlaamse (+1,5%) als Waalse werknemers (+1,4%).

Meer informatie

Gedetailleerde cijfergegevens en informatie over de gehanteerde methodologie vindt u in de Maandelijkse tewerkstellingsbarometer.

^ Back to Top