Opnieuw meer studentenarbeid in 2018 2019-06-26

In 2018 hebben 544.752 jongeren gewerkt als jobstudent. Die studenten werken ook meer uren. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De toename van de afgelopen jaren blijft zich doorzetten.

Meer studenten in meer jobs…

In 2018 hebben 544.752 studenten gedurende ten minste één uur een studentenjob uitgevoerd; dat zijn er 4% meer dan een jaar eerder.

Het aantal werkgevers dat een beroep heeft gedaan op jobstudenten is met 5% gestegen, tot  63.753. Het aantal studentenjobs ging naar 831.447 (+7%).

In 2018 werkten alle studenten samen 98.105.484 uur. Dat is 9% meer dan in 2017, het jaar waarin de urenregeling voor studentenarbeid van start ging en het aangiftesysteem veranderde. Tot en met 2016 verliep die in dagen. Maar de precieze inhoud van een aangegeven dag kon variëren van een paar uur tot een volledige werkdag. Dat maakt het onmogelijk om de aangegeven dagen uit 2016 op een betrouwbare manier te vergelijken met de uren uit 2017 en 2018.

… en ze werken vaker en langer

Een gemiddelde student werkte in 2018 180 uur, verdeeld over 1 à 2 jobs, een stijging van 9 uur per student (+5%). De gemiddelde student verdiende daarmee 2.139 euro (+13%). Het gaat om een brutobedrag, waarop 2,71% sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar geen belastingen, omdat het de enige inkomsten zijn van de student.

Studenten werken steeds vaker het hele jaar door. Het aandeel studenten dat alleen in de zomermaanden (juli, augustus en september) actief was, zakt van 37% in 2012 naar 23% in 2018, terwijl het aandeel studenten dat in alle vier de kwartalen van het jaar actief was, steeg van 12 naar eveneens 23%.

Over de cijfers

De cijfers hebben betrekking op studenten tewerkgesteld in zowel de privésector als bij de overheid. Meer cijfers over de studentenarbeid in 2018 vindt u terug op:

Aanvullende jaarstatistiek over de studentarbeid

^ Back to Top