Onlinestatistieken

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

Statistieken over de dynamiek op de Belgische arbeidsmarkt

Laatste update: 03 December 2018

De evolutie van de werkgelegenheid is het netto-resultaat van de groei en daling van het aantal jobs bij individuele werkgevers. Bij jobcreatie en –destructie wordt per onderneming nagegaan of het aantal arbeidsplaatsen gemeten over een bepaalde periode is toegenomen of afgenomen. Met deze dynamiekcijfers wordt op jaarbasis voor de periode van de crisis (juni 2008 – juni 2009) en voor de periode van het herstel (juni 2009 – juni 2010) onderzocht welke bedrijven groeien of krimpen. Tevens wordt becijferd wat het aandeel is van de startende werkgevers op de jobcreatie en wat het verlies aan arbeidsplaatsen is dat gepaard gaat met stopzettingen van werkgevers.

Deze statistieken worden aangemaakt volgens een methodologie ontwikkeld door HIVA-K.U.Leuven en RSZ in het kader van DynaM, een samenwerking tussen Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - HIVA-K.U.Leuven - Federgon. De door de RSZ aangemaakte cijfers worden samen met duiding en analyses en gepubliceerd op een bijzondere thema-Website www.Dynamstat.be.

^ Back to Top