Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Aangegeven bijdragen

Laatste update: 16 Juni 2020

Deze brochure beschrijft de bij de RSZ aangegeven bijdragen.

  • Periodiciteit: de brochure wordt jaarlijks gepubliceerd
  • Eerste publicatie: de eerste publicatie betreft het jaar 1999.

Tabellen

Inleiding van de brochure

Volledige brochure

2018

2018  2018 

2017

2017  2017 

2016

2016  2016 

2015

2015 2015 

2014

2014  2014 

2013

2013  2013

2012

2012 2012

2011

2011

2011

kenmerken

Naast de bijdragen bestemd voor de verschillende takken van de sociale zekerheid, int de RSZ andere specifieke bijdragen, waaronder de bijdragen voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen, de bijdragen voor de verschillende sectorale sociale fondsen (voor zover deze de inning aan de RSZ toevertrouwen) en de bijdrage voor het privé-gebruik van een bedrijfsvoertuig.

De cijfers zijn over het algemeen opnieuw samengesteld op basis van de aangegeven lonen en de toe te passen bijdragevoeten. Daar waar mogelijk zijn ze, naast de klassieke indelingen, ook ingedeeld naar woonplaats van de werknemer.

Sinds 2005 bevat deze brochure een verdeling naar (groepering van) paritair(e) comité(s).

^ Back to Top